Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Catrin Meland; Sophia Svensson , pp. 68. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2000.

The work

Författare / Author: Catrin Meland, Sophia Svensson
ie97cme@student.hk-r.se, ie97ssv@student.hk-r.se
Titel / Title: Kompetent arbetskraft - Vad attraheras de av och vilka blir följderna för personalsammansättningen
Översatt titel / Translated title: Competent labour - What attract them and what will be the consequences for the composition of the personnel?
Abstrakt Abstract:

Att ta reda på de kriterier som en kompetent arbetstagare anser vara viktiga när han eller hon söker sig till ett visst företag, samt de resonemang som de för kring dessa. Vi vill även ta reda på vad företagen erbjuder kompetent arbetskraft, för att tillsammans med arbetstagarnas svar se om detta kan ha några följder för personalsammansättningen.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: kompetent arbetskraft, Val av jobb

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Jönsson
marie.jonsson@iem.hk-r.se
Examinator / Examiner: Tom Michael
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/