Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Dalenfjäll , pp. 27. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Fredrik Dalenfjäll
Titel / Title: En värld av ljudläggning
Abstrakt Abstract:

Uppsatsen beskriver arbetsprocessen för olika projekt jag arbetat med under min praktiktid på Ljudligan i Stockholm samt en reflekterande del som bland annat består av min tekniska och kreativa utveckling inom ljudläggning Mitt syfte har varit att ta reda på skillnader mellan atmosfärer, ljudeffekter och tramp. Jag beskriver också ljudläggning/mixningsskillnader mellan reklamfilmer och långfilmer samt undersöker om det finns något generellt sätt att ljudlägga på med de tekniska faktorerna i fokus. De resultat jag kommit fram till har fastställts genom att intervjua personer på Ljudligan med flera års erfarenhet inom ljudläggning och genom mina egna erfarenheter i och med den ljudläggning som genomförts. Mina slutsatser är att man kan utgå från de definitioner som finns för termerna: atmosfärer, ljudeffekter och tramp och sedan själv avgöra i vilken kategori man ska placera dem. Skillnaderna mellan reklam och långfilm är bl.a. komprimeringen, då den ofta är större i reklam. Det finns egentligen inga generella regler för hur man ljudlägger. Snarare en del förhållningssätt man kan utgå från, då vissa ljudtekniska verktyg kan vara avgörande för hur det kommer låta i slutänden.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Postproduktion, Ljuddesign, Ljudeffekter, Ljudläggning, Mixning

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kbjwc
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/28/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gabriel Widing
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: houn-8kbjwc.pdf (249 kB, öppnas i nytt fönster)