Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kerstin Blood-Holland; Malin Michea , pp. 37. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Kerstin Blood-Holland, Malin Michea
kerstin.bloodholland@telia.com, malinmichea@bredband.net
Titel / Title: Såsom i en spegel
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för identitetsskapande via sociala medier, och hur detta identitetsskapande påverkar individens självbild. Frågeställningen var: “Vilka strategier använder unga vuxna i konstruerandet av sin nätidentitet på Facebook genom statusuppdateringar?” och “Hur förhåller sig denna nätidentitet till deras självbild?” Som metod valdes Multi-Grounded Theory. Sex personer i åldern 18-23 år deltog i studien. Datainsamling skedde genom observation av informanternas statusuppdateringar, och personliga intervjuer kring dessa. Resultatet visade att informanterna strategiskt försöker framställa sina nätidentiteter som autentiska, och erfar en känsla av förhöjt självförtroende vid betraktandet av sina egna statusuppdateringar.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Facebook, identitet, självbild, självkänsla, sociala medier, ungdomar

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8yxe92
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 10/10/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Martin Svensson
martin.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Bo Schenkman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012bloodholland.pdf (267 kB, öppnas i nytt fönster)