Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mattias Söderberg , pp. 26. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Mattias Söderberg
Titel / Title: Dubb och eftersynkning
Abstrakt Abstract:

Jag har under mitt kandidatarbete praktiserat på ett postproduktionsbolag i Stockholm som heter Cinepost. De har varit med i branschen i över tio år och har gjort många filmer. Där har jag varit med under ett flertal filmproduktioner och fått lära mig hur hela postproduktionskedjan går till. Jag har varit med och studerat alla delarna som ingår så som ljudläggning, tramp, dialogbearbetning, eftersynk och mix. KM Studio som arbetar med att dubba filmer och tv-serier har en studio i Cineposts lokaler. De har gjort flera stora animerade filmer åt bland annat Disney. Jag har jobbat som tekniker åt KM Studio där jag har varit med om att dubba animerade filmer och tv-serier. I min slutreflektion diskuterar jag hur vi arbetat under min tid som praktikant hos Cinepost jämfört med hur processen har sett ut för mig på BTH:s utbildning. Där jämför jag även skillnaden mellan att dubba film från ett språk till ett annat och eftersynka film på samma språk.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: postproduktion, ljudläggning, tramp, dialogbearbetning, eftersynk, mix, dubb

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8mlrrz
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 10/13/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Daniel Nilsson
Examinator / Examiner: Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: houn-8mlrrz-mattias_soderberg.pdf (193 kB, öppnas i nytt fönster)