Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mario Gryth; Christoffer Torshall; Anton Svensson; Alexander Åkerman , pp. 36. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Mario Gryth, Christoffer Torshall, Anton Svensson, Alexander Åkerman
Titel / Title: Cloudmetoden - Utveckling av ett alternativt arbetssätt för produktion i digitala medier
Abstrakt Abstract:

Denna slutreflektion kommer att beskriva planeringen och utvecklingen av en alternativ sorts arbetsmetod kallad Cloudmetoden, vilken lämpar sig för mindre arbetsgrupper som utvecklar digitala medier (i vårt fall spelproduktion). Slutreflektionen kommer att innehålla beskrivningar om vilket typ av problematik som gjorde att vi valde att skapa ett eget sätt att arbeta. Vi diskuterar och jämför vår arbetsmetod med redan existerande projektmetoder inom digitala spel. Vi kommer nämna de produkter som har skapats med hjälp av vårt arbetssätt och hur vi arbetade med dessa.
Nyckelord: Cloudmetoden, spelproduktion, projektmetod, alternativ, digitala medier.

This text will describe the planning and development of a new kind of working method we call The Cloud Method , which is suited for smaller teams who develop some kind of Digital Media. (In our case, video games). It will contain descriptions on what kind of problems that made us choose to create our own method of working instead of using one that already exists. We will discuss and compare our method of working with the other methods we have examined in order to show you how we made ours the way it is. We will mention the products we have created using our method and describe how it was to work with them, and describe what kind of facts and thoughts we stumbled upon.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Cloudmetoden, spelproduktion, projektmetod, alternativ, digitala medier.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kcla7
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Roger Skogh
Examinator / Examiner: Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: houn-8kcla7.pdf (1011 kB, öppnas i nytt fönster)