Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Gren , pp. 47. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Emma Gren
Titel / Title: Planutvecklingens följder - En studie av enboendet och utvecklingen av planpraxis för bostadsbebyggelse
Abstrakt Abstract:

Detta kandidatarbete tar upp att det idag råder det stor brist på mindre bostäder, så kallade enboende. Boendeformen efterfrågas av framförallt fyrtiotalister som flyttar ifrån sina större hushåll till mindre samt nittiotalister som ska göra debut på bostadsmarknaden. För att lösa tillfälliga bostadsbrister och för att värna om en mångfald finns det idag en planeringsdoktrin som handlar om att blanda och förtäta bostadsområden. Dock är idéerna svåra att genomföra då detaljplanerna ofta är reglerade till att enbart uppfylla de syfte och behov som fanns under den tid då de upprättades.

Genom en undersökning och ett tillämpat planförslag som arbetet innehåller, uppmärksammas att det behövs mer flexibla detaljplaner som medger och inte hindrar uppförandet av mindre bostäder. För oavsett om det föreligger ett allmänt intresse eller ej så hindrar idag planpraxis möjligheterna till detta.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Planutveckling, Enboende, Funktionsuppdelning, Planpraxis

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8j2clv
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/21/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erland Ullstad
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011gren.pdf (9600 kB, öppnas i nytt fönster)