Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christina Svartsjö , pp. 61. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2004.

The work

Författare / Author: Christina Svartsjö
Titel / Title: Centrumförnyelse i Södertälje -utopi eller verklighet!
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete är gjord i Södertälje Centrum. Arbetet är indelat i tre delar. Första delen tar upp allmän information och fakta om Södertälje. Andra delen hittar man den analys som jag arbetat med, det vill säga Ortsanalys. Denna del avslutas med en slutsats som står som bakgrund för den tredje delen av arbetet, förslagsdelen. I den tredje delen av arbetet presenterar jag förslag på åtgärder som bör göras för att få ett attraktivare Centrum.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Södertälje, centrumförnyelse, ortsanalys

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
gosta.blucher@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/