Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Karlsson , pp. 66. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Jenny Karlsson
Titel / Title: Husbåtar - framtidens boende med flyt
Översatt titel / Translated title: Houseboats - when life floats
Abstrakt Abstract:

Examensarbete om moderna husbåtar med Sverige som utgångspunkt.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: husbåtar, flytande boende, moderna flytande villor, bo på vattnet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/05/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Anette Andersson
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00