Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helena Andersson; Anna Nilsson; Johan Nilsson , pp. 45. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2002.

The work

Författare / Author: Helena Andersson, Anna Nilsson, Johan Nilsson
Titel / Title: Trouble Ticket "Kommunikationen gav oss vind i seglen"
Översatt titel / Translated title: A ticket to trouble or a ticket to trouble solution
Abstrakt Abstract:

Rapporten huvudsyfte är att beskriva hur vi genom användning av språk och kommunikation har kunnat tillgodose våra användares krav på ett ärendehanteringssystem, samt på vilket sätt vi har använt artefakter för att kommunicera. Vi kommer att beskriva olika delar av projektet där språk och kommunikation har haft centrala "roller" och visat sig ha olika betydelse beroende på de personer som medverkar och i vilken miljö situationen har utspelat sig. Rapporten behandlar även hur resultatet av ovanstående har lett oss in i en utvecklingsprocess där vi försökt tillgodose användarens krav på bästa sätt. Vi kommer också att beskriva de kända och tidigare okända metoder som vi använt oss av för att uppnå vår målsättning, att överlämna en första prototyp av ett ärendehanteringssystem.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Nyckelord / Keywords: systemutveckling, designprocess, användare, befintligt system, språk, kommunikation genom artefakter och arbete i grupp

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Björn Andersson, Ulrika Sjöström
ban@bth.se, usj@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Aspiro
Anmärkningar / Comments:

Helena Andersson 0709/985187

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: trouble ticket ....pdf (492 kB, öppnas i nytt fönster)