Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Ingstorp , pp. 41. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Fredrik Ingstorp
Titel / Title: Studie av tillgänglighet vid Ronneby flygplats
Abstrakt Abstract:

Ronneby flygplats är en flottiljflygplats som ägs och drivs av försvarsmakten och som är öppen för civil trafik. Flygplatsen är lokaliserad i Kallinge strax norr om Ronneby tätort i Blekinge län. Flygplatsens tillgänglighet med allmänna kommunikationer är idag begränsade. Syftet med studien har varit att analysera och karaktärisera Ronneby flygstationsområde samt bidra med förbättringsförslag till hur flygplatsens tillgänglighet kan öka. Analyser har genomförts för att försöka ge en god helhetsbild av planområdet och dess omgivning samt de olika faktorer som spelar in. Semistrukturerade intervjuer med intressenter har genomförts för att få fram olika aktörers syn på tillgängligheten vid Ronneby flygplats. Tillskapandet av en tågstation i anslutning till Ronneby flygplats ansågs av Ronneby kommun, Blekingetrafiken och Region Blekinge inte rimligt med tanke på de stora ekonomiska kostnader som det skulle innebära. I studien har två planförslag tagits fram för Ronneby flygplats. Det första förslaget innebär att en ny tågstation skapas i ett sydvästligt läge med en anslutning till flygstationen och utbyggnad av flygstationen med plats för busshållplats. Det andra förslaget har gjorts med hänsyn till samhället Kallinge. En tågstation har skapats i sydöstligt läge med anslutning till flygstationen i väst och Kallinge i öst. Även i detta förslag har det gjorts en tillbyggnad till flygstationen med busshållplats. Båda förslagen har varit riktade mot en utveckling av Ronneby flygplats, för tillgängligheten till flygplatsen, Ronneby och Blekinge Län.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications

Nyckelord / Keywords: Ronneby flygplats, Ronneby, kommunikationer, tillgänglighet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kuqca
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/18/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011ingstorp.pdf (5866 kB, öppnas i nytt fönster)