Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sarah Hassib , pp. 51. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Sarah Hassib
Titel / Title: Externhandeln i planeringen
Abstrakt Abstract:

De externa köpcentrumen har haft en stark utveckling i storstäderna och framförallt har de externa köpcentrumen utvecklats ännu bättre i de mindre städer. Under 1990-talet har externhandeln vuxit med hela 85 procent i Sverige. Att handeln har samlats till färre platser, mest till externa köpcentrum, beror dels på att det skett en urbanisering och dels på att bilanvändningen har ökat. Förr byggdes städerna vid åmynningar, där handelsleder korsades och så småningom vid järnvägsknutar. Numera utvecklas bostäder och service oberoende av varandra. De dagligvarubutiker som skulle finnas på bekvämt gångavstånd från bostaden håller på att försvinna. Det finns en del människor som är skeptiska över den strukturomvandling som sker inom handeln idag, de är rädda för att den starkt kommer att påverka hur samhället ser ut imorgon.

Avgränsningen av detta arbete fokuserar på för- och nackdelar med externa etableringar samt påverkan på stadskärnan.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce

Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, externhandel

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ktgvj
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/17/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011hassib.pdf (4428 kB, öppnas i nytt fönster)