Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christer Brazée; Fredrik Johansson , pp. 39. ING/School of Engineering, 2012.

The work

Författare / Author: Christer Brazée, Fredrik Johansson
Titel / Title: Centrumlös kabelkarusell
Översatt titel / Translated title: Centre less cable-winder
Abstrakt Abstract:

The thesis “Centre less cable-winder” has been done together with Semcon Caran AB in collaboration with the Bachelor of Science in Mechanical Engineering at Blekinge Tekniska Högskola.

Semcon deliver for instance construction solutions for cable winders. The winders have a circular structure and are separated in different sections. The cable is loaded at a loading area which is placed furthest from the centre. Inside the loading area there is aspoke system which keeps the construction together. The mission is to find a solution which can replace the spoke system with an alternative.

The case is to develop a construction suggestion for a centre less winder.This thesis is presenting six concepts, where one will be further developed.

The approach has followed parts of Fredy Olsson’s method for principle constructions and for primary construction.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Examensarbetet ”Centrumlös kabelkarusell” har utförts tillsammans med Semcon Caran AB i samband med utbildningen Utvecklingsingenjör i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola.

Semcon levererar bland annat konstruktionslösningar till kabelkaruseller. Karusellerna har en rund struktur och är uppdelade i ett flertal sektioner, kabeln lagras på ett lastområde som sitter längst ut från centrum. Innanför lastområdet löper ett ekersystem in mot centrum som håller ihop konstruktionen, önskemålet är att ersätta ekersystemet med ett annat alternativ.

Målet är att utveckla ett konstruktionsförslag på en centrumlös karusell, det presenteras sex stycken koncept varav ett väljs ut för vidareutveckling.

Tillvägagångssättet har följt delar av Fredy Olssons metoder för principkonstruktion och primärkonstruktion.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Kabelkarusell

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vnrk8
Program:/ Programme Utvecklingsingenjör i maskinteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 06/27/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen/Degreeproject, Bachelor of Science in Engineering

Context

Handledare / Supervisor: Robert Lundström
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Semcon

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012.johansson.pdf (1126 kB, öppnas i nytt fönster)