Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Ekberg; Jin Johansson; Andreas Nilsson , pp. 32. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Emma Ekberg, Jin Johansson, Andreas Nilsson
Titel / Title: Logicat
Abstrakt Abstract:

I vår produktion har vi tagit fram ett system för order- och lagerhantering, med vikt på realtidsuppdateringar, åt en extern mottagare där infrastrukturen inte hängt med i företagets utveckling.

Vi valde detta projekt i syfte att bredda våra kunskaper inom både programmering och projekthantering.

Denna slutreflektion tar upp den förundersökning vi gjorde för att kunna besluta om vilka verktyg vi använde i utvecklingen, den tar även upp vårt sätt att hantera och planera projektet. Under projektet har vi arbetat med en egenutformad arbetsprocess vilken även beskrivs här.

---

Our production has been to design a system for ordering and supply management with emphasis on realtime updates to an external recipient, where the infrastructure has not kept pace with the development of the company.

We chose this project in order to broaden our knowledge in both programming and project management.

This text brings up the investigation we made to decide which tools to use in the development, it also brings up the way we managed and planned our project. During the project we have worked with a self-designed software development process which is also described here.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: systemutveckling, programmering, C#, .NET, realtid, projekthantering, orderhantering, lagerhantering, system development, programming, C#, .NET, realtime, project management, order management, supply management

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 06/13/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mattias Schertell
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: logicat_-_slutreflektion.pdf (1072 kB, öppnas i nytt fönster)