Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Insiya Galely , pp. 26. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Insiya Galely
iqgalely@gmail.com
Titel / Title: Språkinlärning och undervisningsskultur
Abstrakt Abstract:

Förmågan att lära sig språk är en vital förmåga i dagens samhälle. På grund av globaliseringen ökar kraven på språkbehärskning. Skolan måste hjälpa eleverna nå språklig kompetens. Syftet med undersökningen är att visa hur undervisningskulturen påverkar elevernas språkinlärning. Det här är en jämförande studie av svensk och egyptisk undervisningskultur. Jag har utfört gruppintervjuer med fem elever från Sverige och fem elever från Egypten. Sedan gjorde jag en djupintervju med en elev från vartdera landet. Interaktionen mellan lärare, elever och skolledare är viktigt för formationen av en trygg undervisningskultur. Resultatet visar att skolans gemensamma mål och värderingar har en positiv effekt på de indier-egyptiska elevernas språkinlärning. Resultatet är mindre entydigt för de indier-svenska eleverna eftersom de har försummat deras modersmål och därför inte kunnat lära sig sitt andraspråk effektivt.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Nyckelord / Keywords: Nyckelord: Undervisningskultur, språkinlärning, modersmål, kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 07/12/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: thomas hansson
Examinator / Examiner: Helene ivarsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: insiya_galely_ cuppsats.pdf (233 kB, öppnas i nytt fönster)