Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Clara Axelsson; Charlotte Gustafsson , pp. 42. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2002.

The work

Författare / Author: Clara Axelsson, Charlotte Gustafsson
mda99cax@student.bth.se, mda99cgu@student.bth.se
Titel / Title: Constituting Sesame - a minor field study of a cross-cultural cooperation
Abstrakt Abstract:

Internationally, universities are undergoing renewal because of technological and social
changes that both increases the importance of open and flexible learning, as well as
makes it practicable. Net-based education makes it possible to create courses where
students can collaborate and share knowledge globally. Collaborative Learning in Virtual
Communities, with the working title Sesame, is a cooperative project between Blekinge
Institute of Technology, BTH, and University of Pretoria, UP that has intention to provide
a course like this. The aim of this collaboration is to initiate research in, as well as to test,
and evaluate methods for net-based collaborative learning to see how this can provide
new perspectives for students and lecturers in both countries. One key concept in the
project is ?internationalisation at home? and this means interaction and knowledge
sharing between people from different countries, and cultures, without them having to
physically leave their country. In this thesis we describe the phase of constituting Sesame
focusing on the cooperation between the involved parties from the two countries.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Sesame är ett projekt mellan Blekinge Tekniska Högskola och Universitet i Pretoria som syftar till att skapa kurser där studenter från de båda universiteten ska samarbeta och därigenom utbyta kunskaper och erfarenheter. Målet med projektet är att initiera forskning, såväl som att testa och utvärdera metoder för kollaborativt lärande. Ett nyckelbegrepp inom Sesame är ?internationalisation at home?, vilket betyder möjlighet till interaktion och kunskapsutbyte mellan människor i olika länder och kulturer, utan att de fysiskt måste lämna sina länder. I den här rapporten beskriver vi planeringsfasen av Sesame där vi fokuserar på samarbetet mellan deltagarna i Sverige och Sydafrika.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Nyckelord / Keywords: Sesame, cross-cultural cooperation, net-based education

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Björn Stille, Berthel Sutter
bjorn.stille@bth.se, berthel.sutter@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Learning Lab

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: sesame-pdf.pdf (348 kB, öppnas i nytt fönster)