Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jane Wennerdahl; Amela Ruscukic Topalovic; Cecilia Mårtensson , pp. 73. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Jane Wennerdahl, Amela Ruscukic Topalovic, Cecilia Mårtensson
Titel / Title: An evaluation of a reward system as a "controlinstrument".
Översatt titel / Translated title: Utvärdering av ett belöningssystem som styrinstrument.
Abstrakt Abstract:

Genom kvantitativ såväl som kvalitativ metodteori utvärdera om ett belöningssystem fungerar som ett styrinstrument.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Bonus, belöningssystem, styrning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars Svensson
Lars.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Tarkett Sommer

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: utvärdering av ett belöningsystem.pdf (820 kB, öppnas i nytt fönster)