Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mattias Persson; Johan Laszlo , pp. 38. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Mattias Persson, Johan Laszlo
peter.ekdahl@bth.se
Titel / Title: A ride in stereovision
Översatt titel / Translated title: A ride in stereovision
Abstrakt Abstract:

Vårt magisterarbete är en 3D-animation som ska simulera en bergochdalbana. Vår uppgift har varit att ta reda på hur man genom illusioner kan lura människans hjärna att se djup även då bilden är helt platt. Vårt främsta verktyg vi använt oss av är glasögon med röd- och cyanfärgade filter. Till vår produktion har vi anlitat andra studenter för att komponera musik och mixa 5.1-ljud. Allt för att öka upplevelsen ännu mer.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: 3d, stereovision, ride, 3d-glasögon, kognition

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digital Expressions
Registreringsdatum / Date of registration: 06/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Mats Persson
mats@sofe.nu
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.
Mattias e-mail: mape78@gmail.com, Johan e-mail: atra@telia.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: reflektion.pdf (909 kB, öppnas i nytt fönster)