Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Georgiana Danet/Ida Robért , pp. 49. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2003.

The work

Författare / Author: Georgiana Danet/Ida Robért
mda00gda@student.bth.se, mda00iro@student.bth.se
Titel / Title: Datorisering av arbetsuppgifter: att understödja det viktiga eller det oviktiga?
Översatt titel / Translated title: Computerising work tasks: supporting the important or the unimportant?
Abstrakt Abstract:

I den här rapporten presenterar vi vår argumentation angående datoriseringen av två arbetsuppgifter på Habiliteringen, Karlskrona har inneburit ett understöd av det direkta arbetet med patienter eller av det administrativa arbetet. De anställda anser att den direkta kontakten med patienten är det viktiga, medan dokumentering och det administrativa arbetet är det ”oviktiga”, aspekt som också framgår från vår empiriska undersökning.
Det finns en ambivalens med datoriseringen av dessa arbetsuppgifter som vi beskriver i vår uppsats. Å ena sidan stödjer datoriseringen dokumenteringen och det administrativa arbetet, det oviktiga, medan å andra sidan användningen av dataprogrammen har en stor potential i att indirekt understödja huvudarbetet, det direkta arbetet med patienter, vilket är det viktiga.
För att belysa de här aspekterna skildrar vi i vilket syfte de anställda använder dataprogrammen, på vilket sätt de använder datorn och dataprogram, och de olika problemen som har uppstått sedan datorn har införts.
Vi föreslår ett antal förslag/förbättringar som kan leda till effektivisering av huvudarbetet (arbetet med patienter) och kollateralt av arbetssättet.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Rapporten presenterar en argumentation angående datoriseringen av två arbetsuppgifter på Habiliteringen, Karlskrona har inneburit ett understöd av det direkta arbetet med patienter eller av det administrativa arbetet. De anställda anser att den direkta kontakten med patienten är det viktiga, medan dokumentering och det administrativa arbetet är det ”oviktiga”, aspekt som också framgår från vår empiriska undersökning. Vi har kommit fram till att även om de använda dataprogrammen är designade för att stödja dokumentering coh administrativt arbete, så finns det en stor potential i själva tekniken som kan göra möjligt en indirekt understödjning av huvutarbetet, som är den direkta kontakten med patienter.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: datorisering, det viktiga, det oviktiga, ambivalens, understöd.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Björn Stille, Berthel Sutter
bst@bth.se, bsu@bth.se
Examinator / Examiner: Sara Eriksen
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap; Habilitering, Kalrskrona
Anmärkningar / Comments:

Georgiana Danet
E-post: mda00gda@student.bth.se
E-post: georgiana_d@hotmail.com

Ida Robért
E-post: mda00iro@student.bth.se
E-post: ida_robert@yahoo.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: datorisering av arbetsuppgifter.pdf (1364 kB, öppnas i nytt fönster)