Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Terne; Salko Burek BTH-TEKM-EX--2004/C-08--SE, pp. 4. TEK/avd. för maskinteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Fredrik Terne, Salko Burek
pu00fte@student.bth.se, sabu01@student.bth.se
Titel / Title: Lättviktsgripdon
Abstrakt Abstract:

Detta arbete är sekretess belagt under de närmaste två åren och därför kommer bara sammanfattningen att publiceras för tillfället.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Lättviktsgripdon, optimerad stomme

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 04/01/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ansel Berghuvud
ansel.berghuvud@bth.se
Examinator / Examiner: Ansel Berghuvud
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för maskinteknik
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Semcon

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: exjobb till arkiv-ex.pdf (32 kB, öppnas i nytt fönster)