Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pernilla Samuelsson PSC 002, pp. 18. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Pernilla Samuelsson
pesa03@student.bth.se
Titel / Title: En studie över lärare och assistenter inom särskolan, skillnader i deras upplevelse av psykosocial arbetsmiljö
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien är att se om det finns någon skillnad mellan hur lärare och assistenter, uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse på tre olika särskolor. Deltagarna som ingick i studien bestod av 17 lärare och 17 assistenter inom särskolorna. De arbetar med elever som inte kan nå grundskolans mål på grund av utvecklingsstörning, autism eller begåvningsmässigt funktionshinder på grund av en hjärnskada. Urvalspersonerna är kvinnor och män i olika åldrar med skiftande anställningstid. Mätinstrumentet som användes i studien var enkäter som grundar sig på teorier om psykosociala arbetsmiljön och arbetstillfredsställelse. Resultatet visar på att det finns vissa skillnader mellan lärare och assistenter samt skillnader mellan särskolorna inom vissa faktorer.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Psykosocial arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, särskola, lärare och assistenter.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bo Schenkman
bsc@bth.se
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00