Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karl Sjöquist , pp. 26. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Karl Sjöquist
kalle.sjoquist@gmail.com
Titel / Title: Emotion, Inte Information. Att göra Radioreklam
Översatt titel / Translated title: Emotion, Not Information. To make Radio commercial
Abstrakt Abstract:

Inom ramen för kandidatexamen i Digital Ljudproduktion har jag befunnit mig på praktik på ett produktionsbolag vid namn Donadoni AB. Under vårterminen 2011 har jag i samband med praktiken gjort ett arbete som syftar till att ta reda på vilka faktorer man bör man ta hänsyn till i en radioreklamproduktion samt vad som kännetecknar en effektiv radioreklam. I arbetet tar jag upp utsagor från t.ex. Per Robert Öhlin, som bl.a. säger "Att exponera sig är inte samma sak som att beröra någon" (Öhlin, 2009;16) Med hjälp av denna litteratur har jag analyserat, utifrån mitt syfte, de produktioner jag har deltagit i. Resultatet har mynnat ut i en rad faktorer som bör tas hänsyn till i en radioreklamsproduktion, såsom relationskapande mellan annonsör och mottagare, vikten av emotion i radioreklamspottar för att skapa denna relation, samt vikten av att ta sig an ett projekt på ett idérikt sätt när man ska producera radioreklam.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Within the framework of the bachelor's degree in Digital Audio Production, I have been on work experience in a production company called Donadoni AB. During the spring of 2011, I have associated with practice done a work that aims to find out what factors should be taken into account in a radio commercial production and what makes a good radio commercial. In the paper i lift some statements from such Öhlin, wich include says "exposing themselves are not the same as affecting someone" (my translation) (Öhlin, 2009;16). With the help of this literature, I have analyzed the producions I have participated in. It has resulted in a number of factors that should be taken into consideration when you producing a commercial for radio, such as creating relationships between advertisers and recipients, the importance of emotion, and the need to take on a project in a creative way when to produce radio commercials.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: radioreklam, ljudproduktion, ljud, reklam, radio

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kc93m
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/29/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Daniel Nilsson, Patrik Vörén
kalle.sjoquist@gmail.com
Examinator / Examiner: Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Donadoni AB
Anmärkningar / Comments:

0708433197

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: houn-8kc93m.pdf (288 kB, öppnas i nytt fönster)