Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Peter Johansson; Thomas Magnusson; Mikael Jonsson , pp. 62. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Peter Johansson, Thomas Magnusson, Mikael Jonsson
Titel / Title: Bonussystemets konstruktion
Översatt titel / Translated title: Bonussystemets konstruktion, The construction of a company?s bonus system
Abstrakt Abstract:

Bonusen på vårt fallföretag har inte bara konstruerats för måluppfyllelse och styrhjälpmedel av företagsledningen, utan har även införts för ett strategiskt tänkande på företaget. Bonusen har medverkat till att de anställdas motivation att utbilda och förnya sin kunskapsbank har ökat. Vi kan säga att företagets bonussystem direkt är kopplat till företagets strategiska målsättning

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: företagsekonomi, bonussystem, konstruktion

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Wittbom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bonussystemets konstruktion..pdf (512 kB, öppnas i nytt fönster)