Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Robin Pettersson , pp. 38. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Robin Pettersson
Titel / Title: Integration och planering
Abstrakt Abstract:

Idag är integration ett aktuellt ämne och berör många människor i samhället, inte minst på grund av globaliseringen
som pågår. Med integration menas att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter i samhället
och därmed behandlas lika, oavsett vilken härkomst man tillhör, vilken socioekonomisk status man
har eller vilket kön man tillhör etcetera.
Motsatsen till och vad som motverkar integration är segregation. Man kan säga att de båda benämningarna
är beroende av varandra. Utan segregation så kan man inte tala om någon integration, och framför allt
inte arbeta mot en sådan eftersom det i så fall inte finns identifierbara grupper att integrera med varandra.
Integration är ett komplext ämne och bör preciseras i sitt sammanhang för att ordet skall ha någon betydelse.
I politiken används ordet flitigt, ofta utan att preciseras och därmed blir politikernas ord ganska
diffusa. Detta skapar problem i till exempel kommunernas arbete för integration. De har svårt att följa de
mål politikerna har satt upp just för att de är så diffusa och övergripande.
I denna uppsatsen försöker jag kartlägga vilka teorier och metoder en fysisk planerare kan använda när
den ska försöka uppnå integration med sitt arbete på till exempel en kommun. För att få en verklighetsförankring
så har jag valt ett område i Vetlanda kommun för ett planförslag där jag använder de teorier och
metoder jag behandlat.
Planområdet ligger bredvid ett miljonprogramsområde som bidrar till kanske främst boendesegregation i
form av etnisk och socioekonomisk segregation.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning

Nyckelord / Keywords: Planering, Integration, Segregation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/10/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mårten Dunér
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete_robinpettersson_fp07.pdf (665 kB, öppnas i nytt fönster)