Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Haraldsson , pp. 24. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2003.

The work

Författare / Author: Emma Haraldsson
mda00eha@student.bth.se
Titel / Title: Ett aktionsforskningsprojekt sett i ljuset av kognitivt lärlingsskap
Översatt titel / Translated title: An action research project in the light of cognitive apprenticeship
Abstrakt Abstract:

Computer supported collaborative learning, CSCL, is a relatively new focus for research within Instructional technology. It focuses on the process of learning in a computer supported collaborative environment.
In this report I will use a model for designing effective learning-environments, called Cognitive Apprenticeship to highlight areas of importance when arranging CSCL-environments. Cognitive apprenticeship is an attempt to combine apprenticeships and in-school-work. It focuses on the facilitation of development of theoretical and practical skills in an in-school-setting. But even though the model has been described as successful, there are some drawbacks. Different conditions for school and work makes it difficult to transfer the successful apprenticeship-model to an in-school-setting.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Computer Supported Collaborative Learning, CSCL, är ett relativt nytt forskningsområde inom undervisningsteknologi. Dess fokus ligger på lärandeprocessen i en läromiljö där samarbete är grundläggande och helt eller delvis sker med hjälp av datorer.
I denna rapport ska jag, med hjälp av en modell kallad Kognitivt lärlingsskap (Cognitive apprenticeship), belysa områden som är av vikt när CSCL-miljöer designas.
Kognitivt lärlingsskap är ett försök till att kombinera traditionellt lärlingsskap med skolarbete. Kombinationen ska underlätta utvecklandet av teoretiska och praktiska kunskaper. Modellen har beskrivits som framgångsrik men det finns vissa skillnader mellan lärlingens lärandemiljö och elevens lärandemiljö som gör det svårt att applicera lärlingsmodellen i skolmiljön.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: CSCL, cognitive apprenticeship, school, computer-based projects, multimedia, designing effective learning environments.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Berthel Sutter, Björn Stille
berthel.sutter@bth.se, bjorn.stille@bth.se
Examinator / Examiner: Sara Eriksén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: cognitive apprenticeship.pdf (392 kB, öppnas i nytt fönster)