Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Olsson MSE-2005:05, pp. 42. TEK/avd. för programvaruteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Fredrik Olsson
fredrik.olsson@spray.se
Titel / Title: A Multi-Agent System for playing the board game Risk
Översatt titel / Translated title: Ett Multi-Agent System som spelar brädspelet Risk
Abstrakt Abstract:

Risk is a game in which traditional Artificial-Intelligence methods such as for example iterative deepening and Alpha-Beta pruning can not successfully be applied due to the size of the search space. Distributed problem solving in the form of a multi-agent system might be the solution. This needs to be tested before it is possible to tell if a multi-agent system will be successful at playing Risk or not.
In this thesis the development of a multi-agent system that plays Risk is explained. The system places an agent in every country on the board and uses a central agent for organizing communication. An auction mechanism is used for negotiation. The experiments show that a multi-agent solution indeed is a prosperous approach when developing a computer based player for the board game Risk.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I brädspelet Risk är det svårt att använda traditionella Artificiell-Intelligens-metoder eftersom sökrymden är extremt stor. Lösningen till detta kan vara att använda distribuerad problemlösning i form av ett multi-agent system. Detta måste testas innan man kan säga om ett multi-agent system är framgångsrikt, eller ej, i att spela Risk.
Denna uppsats går igenom utvecklingen av ett multi-agent system som spelar Risk. Systemet placerar en agent i varje land på brädet och använder en central agent för att organisera kommunikationen. En auktionsmekanism används vid förhandlingar. Experimenten visar att ett multi-agent system är en framgångsrik infallsvinkel vid utveckling av en datorbaserad spelare för brädspelet Risk.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence
Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing
Nyckelord / Keywords: Multi-Agent System, Board Games, Distributed Problem Solving, Risk

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 06/13/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Stefan Johansson
stefan.johansson@bth.se
Examinator / Examiner: Michael Mattson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mars.pdf (522 kB, öppnas i nytt fönster)