Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

David Olsson , pp. 23. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: David Olsson
davve_o88@hotmail.com
Titel / Title: Applikationsutveckling till mobila enheter
Översatt titel / Translated title: Application development for mobile devices
Abstrakt Abstract:

I denna slutreflektion beskriver jag vad det var som fick mig att börja med applikationsutveckling till mobila enheter. Vilka mina tankar och planer var i början respektive slutet av projektet. Även hur jag gått tillväga för att skapa en mobilapplikation till Sveriges ledande annonssajt Blocket.se.

Jag beskriver också hur jag gjorde min research i början av projektet och även vilken sorts mjukvara jag valde att arbeta med. Hur jag tog mina idéer och tankar från bilder i huvudet till skisser på ett papper, för att sedan förbättra det digitalt på datorn. Jag går även igenom mina arbetsmetoder och vilka delar som hjälpt mig till framgång.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: In this final reflection, I describe what it was that got me to start with application development for mobile devices. What my thoughts was and plans were in the beginning and end of the project. Also how procedures used to create a mobile application for the Swedish leading ad site Blocket.se.

I also describe how I did my research in the beginning of the project and also what kind of software I chose to work with. How I took my ideas and thoughts from the images in my head to the sketches on paper, and then enhance it digitally on my computer. I also go through my working methods and what parts helped me to success.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Applikationsutveckling, Android, Blocket

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 06/10/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mattias Schertell
mattias.schertell@bth.se
Examinator / Examiner: Paul Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Appcorn AB
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: david.olsson.daoa07.slutreflektion.pdf (1195 kB, öppnas i nytt fönster)