Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Vasiljevic; Stefan Skoog MSE-2003:28, pp. 68. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Daniel Vasiljevic, Stefan Skoog
daniel.vasiljevic@accenture.com, stefan.skoog@bardeli.se
Titel / Title: A Software Process Improvement Framework for Small Organizations - A Research Approach
Översatt titel / Translated title: En Modell för Processförbättring av Mjukvaruprocesser för Små Företag
Abstrakt Abstract:

More than 90 percent of the software organizations on the market today employ 20 employees or less. Despite of this little academic attention has been devoted to software process improvement for small software organizations, even though the rules for managing projects in small organizations differs from managing projects in large organizations. It has been shown that Software Process Improvement efforts in small organizations that are based on frameworks which are designed for large organizations often fail.
This Master Thesis discusses Software Process Improvement (SPI) for small organizations. The main objective is to produce an SPI model that can be used by small software organizations in order to evaluate the own capacity of delivering high quality or maturity. Purchaser can also use the model to evaluate small software supplying organizations. The model is based on parts from established SPI frameworks, such as; The Capability Maturity Model for Software, Capability Maturity Model Integrated and ISO 9001:2000. In order to find out what SPI activities in those models that are important for small organizations a survey was conducted. In the survey both supplying and purchasing organizations participated. The survey resulted in a prioritization of SPI activities, which represented the
base for the new SPI model. The authors named the proposed model SPISO – Software ProcessImprovement for Small Organizations.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Mer än 90 procent av mjukvaruproducerande företag på marknaden idag har 20 anställda eller färre. Trots detta har domänen ”förbättring av mjukvaruprocesser” (Software Process Improvement - SPI) för små företag givits lite akademisk uppmärksamhet, även om reglerna för hantering av projekt i stora företag skiljer sig från de i små företag. Det har visat sig att SPI satsningar i små företag som är baserade på modeller designade efter stora företags behov ofta misslyckas.
Denna magisteruppsats diskuterar SPI för små företag. Huvudmålet är att ta fram en SPI modell som kan användas av mjukvaruproducerande företag för att utvärdera deras egen förmåga att leverera hög kvalitet och mogenhet. Köpare kan också använda modellen till att utvärdera små mjukvaruproducerande företag. Modellen är baserad på delar från etablerade SPI modeller, som t.ex. The Capability Maturity Model for Software, Capability Maturity Model Integrated och ISO 9001:2000. En enkät användes för att kunna ta reda på vilka SPI aktiviteter i dessa modeller som är viktiga för små företag. I enkäten medverkade både köpare och producenter av mjukvara. Enkäten resulterade i en prioritering av SPI aktiviteter, och utgör grunden för den nya modellen. Författarna döpte den föreslagna modellen till SPISO - Software Process Improvement for Small Organizations.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Software Process Improvement, Small Organizations, Empirical Study, Survey, Quality

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Conny Johansson
conny.johansson@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: spiforsmall.pdf (3237 kB, öppnas i nytt fönster)