Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lena Johansson; Emma Josefson , pp. 120. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Lena Johansson, Emma Josefson
lena_johansson16@hotmail.com, josefson.emma@gmail.com
Titel / Title: From Different Perspectives - A case study of a slum area in Bhubaneswar, India
Översatt titel / Translated title: Från olika perspektiv - en fallstudie av ett slumområde i Bhubaneswar, Indien
Abstrakt Abstract:

In From Different Perspectives - A Case Study
of a Slum Area in Bhubaneswar, India we set
out to investigate the residential effects of a very
special phenomenon. In 2007/08 we entered
the Urban Millennium when for the first time
in history as many people lived in cities as on
the countryside. This massive urbanisation has
many consequences and one of the greatest
issues to handle for planners is where all these
immigrants are to reside. The response in many
cities comes in the shape of informal settlements/
slums/squatter settlements wherever there
is vacant space. Our aim with this thesis is to
gain a greater understanding of the difficulties
and possibilities with slums and slum upgrading
in both theory and practice, originating from a
case study, and to answer the questions of what
a slum is and how its physical conditions can be
improved.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I vårt examensarbete "Från olika perspektiv - en fallstudie
av ett slumområde i Bhubaneswar, Indien" var utgångspunkten att undersöka effekterna av ett mycket
speciellt fenomen. Under 2007/08 trädde vi in i "det Urbana Millenniumet", och för första gången i historien bodde det lika många människor i städerna som på landsbygden. Denna massiva urbanisering har många konsekvenser och en av de största frågorna för planerare är hur man ska hantera bostadsfrågorna för alla migranter. Lösningen på detta, i många städer, blir i form av informella bosättningar /
slum som dyker upp lite varstans där det finns en ledig yta att ockupera.
Vårt syfte med denna uppsats är att
få en större förståelse för de svårigheter
och möjligheter med slum och slumuppgradering
i både teori och praktik, där vi utgår från en
fallstudie för att svara på frågorna om vad
ett slumområde är och hur dess fysiska förutsättningar kan
förbättras.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: Slum, MFS, Orissa, Bhubaneswar, Indien, Urbanisering, Informalitet, Fattigdom, Slumuppgradering, Provider modellen, Supporter modellen, Postkolonialism, Värden

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8h7s8z
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/25/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
gunnar.nystrom@bth.se
Examinator / Examiner: Mårten Dunér
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Arkitekter utan gränser, SIDA

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011johanssonjosefssson.pdf (29904 kB, öppnas i nytt fönster)