Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kenny Svensson , pp. 19. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Kenny Svensson
kenny.svensson@bth.se
Titel / Title: Evaluation of a Machine Learning Approach To Heat Prediction
Översatt titel / Translated title: Utvärdering av en maskininlärningssyn på värmeprediktion
Abstrakt Abstract:

This is a report about machine learning in the field of computer science. The problem handled is prediction of energy consumption in district heating systems. Prediction of energy consumption in district heating systems is a delicate problem because of the social behaviours, weather and distribution time that has to be accounted for. One algorithm is introduced and three different experiments are made to determine if the algorithm is useful. The results from the experiments were good. This report differs in approach to the problem then other reports found in this field. The difference is that this report tries to handle social behaviours and looks at a decentralized view of the problem instead of centralized.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Denna rapport är om maskininlärning och hur mna kan använda en maskinlärningsalgoritm för att förutspå konsumption i fjärrvärmenät. Rapporten skiljer sig markant i synsätt jämt emot andra rapporter i ämnet genom att den tittar även på de sociala faktorerna.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: maskininlärning, machine learning, fjärrvärme, district heating, artifical inteligence

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Fredrik Wernstedt
fredrik.wernstedt@bth.se
Examinator / Examiner: Bengt Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/