Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lina Petersson , pp. 21. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Lina Petersson
Titel / Title: Upplevelserna av ett coachande ledarskap - och vikten av emotionell intelligens för ledare
Abstrakt Abstract:

Det coachande ledarskapet är ett ledarskap som fokuserar på samspelet mellan ledare och medarbetare. För att studera detta ledarskap så har syftet med denna undersökning varit att undersöka upplevelserna av detta ledarskap som personer med beteendevetenskaplig utbildning har. Resultatet visar att undersökningsdeltagarna värderar relationen mellan ledaren och medarbetaren som det grundläggande i ledarskapet. Förutom det coachande förhållningssättet i ledarskapet så handlar det också om hur ledaren är och vilka egenskaper han eller hon har. Det viktigaste är att ha kunskap om sig själv och sitt eget beteende som ledare och här är emotionell intelligens betydelsefullt. Det coachande ledarskapet och emotionell intelligens tillsammans är en bra grund för ett bra ledarskap.

A coaching leadership is a leadership which focuses on the interaction between leaders and co-workers. In order to study this leadership the aim of this study has been to investigate experiences of this leadership among people with behavioural education. The result of this study shows that the participants of this study value the relationship between the leader and the co-worker as a fundamental piece of a good leadership. Apart from a coaching approach, this leadership is also about personal characteristics within the leader. The most important thing is to have knowledge about oneself and ones own behaviour, and here does emotional intelligence play an important part. A coaching leadership together with emotional intelligence is an excellent foundation for a good leadership.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Coachande ledarskap, ledarskap, coaching, emotionell intelligens

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete - lina petersson.pdf (130 kB, öppnas i nytt fönster)