Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christian Thulin Pfeifer , pp. 19. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Christian Thulin Pfeifer
Titel / Title: Ljuddesign för bildkonst
Abstrakt Abstract:

Detta arbete beskriver hur man ljudlägger konstfilm, hur man plockar upp ljud vid inspelningsplatsen och hur man ställer ut en flerkanalig ljudläggning av en konstfilm. Detta är de tre huvuddelarna i detta kandidatarbete, och dessa kommer att förklaras med hjälp av mitt eget tillvägagångssätt, tillsammans med problem jag stött på och hur jag löst dem. Reflektionen redogör även för betydelsen av kommunikation mellan konstnär och tekniker och hur man som ljudansvarig kan använda sin maximala kreativitet och kunskap, samtidigt som upphovsmannen ska få som hon/han vill.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: konstfilm, ljudkonst, flerkanalsljudläggning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/14/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pella Sahlin, Daniel Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion