Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Caroline Kroeker , pp. 176. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Caroline Kroeker
caroline.kroeker@student.bth.se
Titel / Title: Den täta och glesa stadens grönstruktur utifrån ett trygghetsperspektiv
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet har till syfte att undersöka hur diskussionen om aspekterna trygghet, grönstruktur samt den täta och glesa staden förs av forskare, myndigheter, författare och kommuner.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design

Nyckelord / Keywords: Trygghet, grönstruktur, den täta och glesa staden

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8rbe4q
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 02/09/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Ingrid Persson, Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012kroeker.pdf (21112 kB, öppnas i nytt fönster)