Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pär Carmonius; Jerry Nilsson; Tina Skandevall , pp. 84. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Pär Carmonius, Jerry Nilsson, Tina Skandevall
Titel / Title: Bredbandstjänsternas framtid - En fallstudie av Sydkraft Bredband
Översatt titel / Translated title: The future of broadband services - A case study of Sydkraft Bredband
Abstrakt Abstract:

Vi fann att hushållen i Norrköping har nytta av flertalet tjänster som i framtiden kan komma att erbjudas via Stadsnet.com. Dock är det är svårt att ta betalt för tjänster som tidigare erbjudits gratis via Internet. Vi ser också att Stadsnet.com som nätverk ger kunden ett mervärde om det i framtiden fortsätter att växa, med både fler bredbandsanvändare och fler Service Providers. I undersökningen med Service Providers fann vi att de intervjuade företagen vill använda sig av portaler så som Stadsnet.com istället för att driva egna portaler.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Bredbandstjänster, Bredband, Mellanhänder

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
Examinator / Examiner: Anders Hederstierna
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Sydkraft Bredband

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bredbandstjansternas_framtid.pdf (1106 kB, öppnas i nytt fönster)