Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Philippe Neguembor , pp. 41. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Philippe Neguembor
philippe.neguembor@gmail.com
Titel / Title: DebatePit
Översatt titel / Translated title: DebatePit
Abstrakt Abstract:

Digital Game Based Learning är studie och implementation av av datorspelanvändandet i undervisning. Detta är fortfarande en växande trend inom utbildning där det finns mycket plats för forskning. Syftet med projektet är att utforska spelutvecklingsmöjligheter utifrån konstruktivistiska och interaktionistiska pedagogiska synsätt. För att uppnå det målet byggdes DebatePit, en Facebook App. Datorspelet är tänkt att vara ett komplement till mer traditionell undervisning och då särskilt som en möjlighet för elever att själva aktivt skapa nya kunskap utifrån interaktion med andra. Vidare är tanken att eleverna tillsammans ska självständigt utvärdera resultatet objektivt genom källkritik.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Datavetenskap - Computer Science\General
Humaniora - the Humanities\Pedagogy
Nyckelord / Keywords: Interaktion, konstruktivism, spelutveckling, gymnasiet, datorspel, pedagogik

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xnsdv
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 08/30/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: philippeneguembor_kandidatarbete.pdf (1124 kB, öppnas i nytt fönster)