Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lars Söderman , pp. 19. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Lars Söderman
larsiaspudden@gmail.com
Titel / Title: Betydelse av text och uttryckssätt för minnesförmåga och emotion
Abstrakt Abstract:

Hur en text ska utformas och förmedlas om man vill att den ska bevaras i minnet hos mottagaren och vad som väcker emotioner är frågor som den här studien vill söka svar på. Ett bekvämlighetsurval har använts och deltagarna har läst och lyssnat till olika texter. Efter varje text besvarades en enkät. Resultatet visar att utförandet av text och uttryck är beroende på om vi ska läsa eller lyssna till den. Vidare har ett samband mellan upplevd emotion och upplevd minnesförmåga noterats. Det finns dessutom ett genusperspektiv på detta men de tendenser till diskrepans som noterats kräver ytterligare forskning. Det finns dock tidigare studier som pekar på att de skillnader som påvisas i denna undersökning de facto existerar, (Bloise & Johnson, 2007).

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: memory, gender differences in memory, emotions, mood dependent memory, LTM, STM

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 02/23/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
erik.lindstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Per Eisele
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: final version söderman, lars.pdf (527 kB, öppnas i nytt fönster)