Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Yadira Huisa Torres; Emily Stark , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Yadira Huisa Torres, Emily Stark
Titel / Title: Behovet av stöd och sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med personer med IBS
Abstrakt Abstract:

Personer med IBS lider av en sjukdom som inte syns utåt vilket kan skapa påfrestningar i det dagliga livet och i mötet med vården. Därför är det väsentligt att sjuksköterskan har empati, kunskap och engagemang i mötet med dessa personer. Syftet med studien var att belysa det
stöd som efterfrågas av personer med IBS i mötet med sjukvården och hur sjuksköterskan förhåller sig i mötet. Metoden som användes till studien var litteraturstudie. Resultatet visar att personer med IBS är i behov av stöd genom information, bekräftelse och ett professionellt
förhållningssätt av vårdarna i mötet. Sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med dessa personer visades vara oprofessionellt genom b1.a. ignorans, fördomar och även förlöjligande av deras symptom. I diskussionen framkom det att personer med IBS upplever välbefinnande när vårdare besitter ett professionellt förhållningssätt. Slutsatsen blev att personer med IBS gynnas av stöd i form av information och bekräftelse från sjukvården.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Irritable bowel syndrome, stöd, patient, omvårdnad, hantering, behov

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/07/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_yadirah_emilys.pdf (3295 kB, öppnas i nytt fönster)