Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Richard Borgstrand; Patrik Servin , pp. 25. COM/School of Computing, 2012.

The work

Författare / Author: Richard Borgstrand, Patrik Servin
Titel / Title: Reinforcement Learning AI till Fightingspel
Abstrakt Abstract:

Utförandet av projektet har varit att implementera två stycken fightingspels Artificiell Intelligens (kommer att förkortas AI). En oadaptiv och mer deterministisk AI och en adaptiv dynamisk AI som använder reinforcement learning. Detta har utförts med att skripta beteendet av AI:n i en gratis 2D fightingsspels motor som heter ”MUGEN”. AI:n använder sig utav skriptade sekvenser som utförs med MUGEN’s egna trigger och state system. Detta system kollar om de skriptade specifierade kraven är uppfyllda för AI:n att ska ”trigga”, utföra den bestämda handlingen. Den mer statiska AI:n har blivit uppbyggd med egen skapade sekvenser och regler som utförs delvis situationsmässigt och delvis slumpmässigt. För att försöka uppnå en reinforcement learning AI så har sekvenserna tilldelats en variabel som procentuellt ökar chansen för utförandet av handlingen när handlingen har givit något positivt och det motsatta minskar när handlingen har orsakat något negativt.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence
Spelutveckling - Digital Game Development
Nyckelord / Keywords: Reinforcement Learning, AI, Fighting games

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8w5pan
Program:/ Programme Spelprogrammering/Digital Game Development
Registreringsdatum / Date of registration: 07/12/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Johan Hagelbäck
johan.hagelback@bth.se
Examinator / Examiner: Stefan Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012borgstrand.pdf (751 kB, öppnas i nytt fönster)