Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Amer Mohamed BTH-AMT-EX--2005/D-11--SE, pp. 128. TEK/avd. för maskinteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Amer Mohamed
ammb03@student.bth.se
Titel / Title: Load Calculation and Simulation of an Asphalt Roller
Översatt titel / Translated title: Last beräkningar och simulation av en Asfalt Vältar
Abstrakt Abstract:

Free body diagrams of an Asphalt Roller were designed for several load cases and used for an optimisation study. Assumptions for the load calculations for each load case were carried out in MATLAB®.
The Roller was built in I-DEAS® and the results were compared with the theoretical results

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: F.B.D av en Asfalt Vältar designerades för olika last fall och användas för en optimisation studier.
Antagandena för de olika last beräkningarna utfördas i MATLAB.
Vältar byggdes i I-DEAS och resultaten jämfördes med de teoretiska.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\Structural Mechanics
Mathematics\Probability and Statistics
Signalbehandling - Signal Processing
Nyckelord / Keywords: Asphalt Roller, Optimization, Drums, Forks, Rigid body, Steering Hitch, Free body diagram, Roller model, Theoretical model, MATLAB, I-DEAS simulation, Verification.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Masters programme in Mechanical Engineering, 60 points
Registreringsdatum / Date of registration: 05/09/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Kjell Ahlin
kjell.ahlin@swipnet.se
Examinator / Examiner: Ansel Berghuvud
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för maskinteknik
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: DYNAPAC Compaction Equipment AB
Anmärkningar / Comments:

Kungsmarks vägen 97
37144
Karlskrona - Sweden
Telefon 045510316

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth_amt_ex_2005d11_se.pdf (4847 kB, öppnas i nytt fönster)