Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sima Kasraian; Veronica Ryd , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Sima Kasraian, Veronica Ryd
Titel / Title: Att leva med prostatacancer
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: I de flesta utvecklade länder är prostatacancer numera den vanligaste cancerformen hos män. Män som drabbas av prostatacancer upplever att deras liv har förändrats på ett eller annat sätt efter diagnosen. Sjukdomens påföljder för männens dagliga liv, både de psykiska och fysiska blir en del av deras livsvärld. Syfte: Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos män med prostatacancer. Metod: Metoden som användes i denna studie var en kvalitativ litteraturstudie, baserad på vetenskapliga artiklar. Resultatet är baserat på åtta artiklar, som analyserades med hjälp av den metod som Graneheim och Lundman beskriver. Resultat: Resultatet visade att prostatacancer påverkade männens liv på många olika sätt. Männens erfarenheter av att drabbas av prostatacancer gjorde att de kände sig tvingade att anpassa sig till den nya livssituationen. Känslor av ensamhet, oro, ångest och trötthet var vanliga bland männen, dessutom hade de problem med inkontinens och även i sexuallivet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: inkontinens, livsvärld, prostatacancer, sexualitet, oro

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Amina Jama Mahmud
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: simak_veronicar_2.pdf (418 kB, öppnas i nytt fönster)