Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magnus Karlsson MEE05:06, pp. 26. TEK/avd. för signalbehandling, 2005.

The work

Författare / Author: Magnus Karlsson
di00mka@student.bth.se
Titel / Title: Distansövervakning av givare i hemmet
Översatt titel / Translated title: Distance surveillance of sensors in home
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet belyser så väl fördelar som nackdelar under utveckling av USB-enheter med
PIC processorn PIC16C745 som grund. Processorn används i detta projekt för att möjliggöra
en effektiv distansövervakning via USB gränssnittet.
I detta projekt har en USB-enhet konstruerats med uppgiften att leverera data från olika givare
till en PC. Vidare publiceras dessa data på Internet via en webbserver. Givarna är av typen
analoga och binära. Till de analoga givarna hör två stycken temperatur- och en ljusgivare. De
binära givarna är till för att mäta om dörrar och/eller fönster är öppna eller stängda.
Informationsflödet från givarna går via en centralenhet baserad på PIC16C745 enheten,
genom en PC med Windows XP och en webbserver. Slutligen når informationen vidare till
den aktuella besökaren via Internet och en webbläsare. Gränssnittet mot besökaren är en ren
webbsida med grafer, som uppdateras med ett visst tidsintervall.
Resultatet av examensarbete har vart lyckosamt då all implementation och konstruktion ebbat
ut i ett fungerande system för övervakning av hemmet.

Ämnesord / Subject: Elektroteknik - Electrotechnology
Telekommunikation - Telecommunications
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: USB, PHP, Grafer, Matlab, Webbserver, Distansövervakning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Registreringsdatum / Date of registration: 04/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Ingvar Gustafsson
ingvar.gustavsson@bth.se
Examinator / Examiner: Ingvar Gustafsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för signalbehandling
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rapport.pdf (465 kB, öppnas i nytt fönster)