Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Per Strandberg , pp. 33. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Per Strandberg
Titel / Title: Att mäta betydelsen av formell och informell kommunikation vid beslutsprocesser
Översatt titel / Translated title: To measure communication in regards of formal ind informal communication and desicionprocesses
Abstrakt Abstract:

Att mäta betydelsen av kommunikation och hur viktigt de olika kommunikationstyperna är vid beslutsfattande. Organisationens struktur och formella språk samt krav på formalitet påverkar kommunikationen.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Kommunikation, formell, informell

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Ferlenius
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson Karlskrona

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: arbetet.pdf (244 kB, öppnas i nytt fönster)