Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linus Fröhlich , pp. 20. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Linus Fröhlich
linus.frohlich@live.se
Titel / Title: analogt möter digitalt
Översatt titel / Translated title: analogue and digital
Abstrakt Abstract:

Denna uppsats består av en grundlig genomgång av ett projekt vars mål är en reklamfilm för Kreativum Science Center. Den största delen i produktionen består av att sätta ihop en pop-up-bok och läsaren får ta del av de många stegen i processen, från idé fram till den färdiga produkten. I projektets gång har jag använt mig av digital fotografering och filmning, mjukvaruprogram som Adobe Photoshop, Premiere och After Effects men mycket av produktionen har gjorts med papper, sax och lim. Mediabranschen strävar hela tiden efter en digital utveckling men jag ville skapa en motvikt till det och koncentrerade mig på att göra en analog del i min reklam.
Jag tar upp hur det är arbeta mot en kund, i detta fall Kreativum och vad det har gett mig för erfarenheter inför mitt stundande arbetsliv. Jag går också in på hur det är och vilka för och nackdelar det finns med att arbeta ensam istället för att arbeta med andra studenter i en grupp.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: analog, digital, pop-up-bok, kreativum, reklamfilm

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Paul Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slureflektion_lifr07_final.pdf (1219 kB, öppnas i nytt fönster)