Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ann-Chatrin Djurström; Ewa Holgersson; Isabell Jonsson , pp. 42. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Ann-Chatrin Djurström, Ewa Holgersson, Isabell Jonsson
Titel / Title: Automated Test Activity for Software
Översatt titel / Translated title: Automatiserade test aktiviteter för mjukvara
Abstrakt Abstract:

Software producing companies want to increase their quality and efficiency. They often look at automated test tools as a part of a solution. Not many company's use test tools, the time it takes to evaluate which test tool that suites the company best costs much in both money and time.
The development process within the IT world is so fast, this makes it difficult for any enterprise to put money in a test tool that may be useless within a few years. For a test tool to be valuable for a company it must be used during at least a few years. An automated test takes a lot of time to implement and introduce in the company.
To get the whole picture when to automate test we have looked at different test methodologies. Step-by Step Method uses tables and lists to create the test document.
Product Life Cycle Method (CPU) describes implementing of software test in the product life cycle. Well-developed test methods can save a lot of time and make it possibly for developers to work effectively.
We have also investigated some general information about automated test like cost and when to automate. ATLM (Automated Test Life-Cycle Methodology) is a methodology that is used in order to take the correct decisions such as when to automate or not, (ATLM) is a structured methodology aiming toward ensuring a successful implementation.
We have also described some methods of automated tools. The Record/Playback Method is a feature that executes the test manually while the test tool sits in the background and remembers what has happened. It generates a script that can re-execute the test. The Functional Decomposition Method and The Key-Word Driven Method are a data-driven automated testing methodology. That allows developing automated test scripts that are more "generic". It requires only that the input and the expected results have been updated.
In this study we have examined automated test tools offered by Rational, Segue Software Inc and Mercury Interactive to survey the tools on the market.
Segue Software Inc is aimed for e-business systems. Rational is a big company and has solutions for all parts in a software project. Mercury Interactive has several test solutions for testing and monitoring business- critical Web applications, and the WinRunner is most complex of the offered tools.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Mjukvaruutvecklande företag vill öka sin kvalité och effektivitet. De tittar ofta på automatiserade testverktyg som en del av lösningen. Inte så många företag använder testverktyg, tiden det tar att utvärdera vilket testverktyg som passar företaget bäst kostar mycket vad gäller både tid och pengar.
Utvecklingen i IT världen är snabb, det gör det svårt för vilket företag som helst att lägga pengar på ett testverktyg som kan vara värdelöst om ett par år. För att ett testverktyg ska vara värdefullt för ett företag måste det användas under minst ett par år. Automatiserade testverktyg tar mycket tid att implementera och introducera i ett företag. För att få en helhetsbild när man ska automatisera tester har vi tittat på olika test metoder. Step-by Step metoden använder sig av listor för att skapa testdokument.
Product Life Cycle Method (CPU) beskriver implementeringen av test i hela produktutvecklings cykeln. Väl utvecklade testmetoder kan spara mycket tid och gör det möjligt för utvecklarna att jobba mer effektivt.
Vi har även undersökt lite mer allmän information om automatiserade test. som kostnaden och när man ska automatisera. ATLM (Automated Test Life-Cycle Methodology) är en metodik som används för att kunna ta de korrekta besluten som när man ska automatisera eller inte, ATLM är en strukturerad metodik som siktar mot att garantera en lyckad implementering.
Vi har också beskrivit några metoder av automatiserade testverktyg. Record/Playback metoden är en metod som exekverar testen manuellt medan testverktyget spelar in vad som händer. Det genererar ett script som kan exekvera testet igen. Functional Decomposition metoden och The Key-Word Driven metoden är datadrivna
automatiserade testmetodiker. Dessa tillåter automatiserade test script som är mer ?generiska?. De kräver bara ett indata och de förväntade resultaten har blivit uppdaterade.
I denna uppsats har vi undersökt automatiserade testverktyg som erbjuds av Rational, Segue Software Inc och Mercury Interactive för att granska verktygen som finns på marknaden.
Segue Software Inc siktar på e-handels system. Rational är ett stort företag som har lösningar för alla delar i ett mjukvaru projekt. Mercury Interactive har flera lösningar för testning och kontrollering av affärs kritiska web-applikationer, WinRunner är den mest komplexa av de erbjudna verktygen.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Test, automatiserade testverktyg, test metoder

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for Women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ludwik Kuzniarz
ludwik.kuzniarz@bth.se
Examinator / Examiner: Lars Lundberg/Richard Krejstrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Wireless Maingate AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: exrapport0106012.pdf (440 kB, öppnas i nytt fönster)