Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Victor Lundberg , pp. 21. COM/School of Computing, 2010.

The work

Författare / Author: Victor Lundberg
lundberg.victor@gmail.com
Titel / Title: Dynamisk terränggenerering med koppling till spelarhandlingar
Abstrakt Abstract:

Arbetet går genom en metod för simpel terränggenerering med koppling till spelarhandlingar genom användning av artificiella neurala nätverk.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development
Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence
Nyckelord / Keywords: Terräng, Generator, Neurala Nätverk, ANN

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Spelprogrammering/Digital Game Development
Registreringsdatum / Date of registration: 11/23/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Stefan Johansson
sja@bth.se
Examinator / Examiner: Stefan Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rapport_dynamisk_terranggenerering.pdf (2413 kB, öppnas i nytt fönster)