Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Agnesson; Joacim Sandell , pp. 65. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Anders Agnesson, Joacim Sandell
ie00jsa@student.bth.se, ie00aag@student.bth.se
Titel / Title: En jämförelse mellan materiella investeringar och investeringar i kompetensutveckling
Översatt titel / Translated title: A comparison between tangible investments and investments in human resource development.
Abstrakt Abstract:

Skillnaden i bedömning och uppföljning av kompetensutveckling och materiella investeringar ligger i graden av kvantifierbarhet. Materiella investeringar som maskiner, kan oftast bedömas och följas upp genom objektiva metoder, medan kompetensutveckling kräver subjektiva metoder. I de företag vi studerat finns en ambition att finna en mer objektiv metod för kompetensutveckling men det anses ta för mycket resurser i anspråk relaterat till den nytta som eventuellt skulle uppstå. En annan faktor som vi fann var att i den dynamiska miljö företagen verkar är det inte motiverat att utvärdera kompetensutveckling eftersom det anses vara en färskvara. Miljön företagen verkar i och själva syftet med kompetensutvecklingen påverkar också om man ska anse kompetensutveckling vara en investering eller inte.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: materiella, immateriella, investeringar, kompetensutveckling, ekonomi, manegement

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Carina Svensson
carina.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: final_edition_kandidaten_2003_ver2.pdf (310 kB, öppnas i nytt fönster)