Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henning Lymar , pp. 33. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Henning Lymar
henninglymar@gmail.com
Titel / Title: "You can cut sync, you can´t cut feel" Ett djupdyk in i trampets värld
Abstrakt Abstract:

I dagens filmbransch blir arbetet med ljud i film allt mer viktigt då publiken inte bara förväntar sig en visuell effekt utan även en helhetsupplevelse. För att filmen skall kunna förmedla rätt känsla till publiken, gäller det att det visuella, musiken och ljudet fungerar så optimalt som möjligt. Det är viktigt att ljudet hjälper filmen att få fram den känslan som regissören vill förmedla. För att ljudet till en film skall kunna hjälpa regissören att förmedla ett budskap eller känsla är det viktigt att arbetet med ljudet också får ta plats i en filmproduktion.
Det här arbetet är en skildring mellan arbetet med tramp på ljudföretaget Europa Foley och boken The foley grail. Arbetet beskriver hur processen med tramp till en filmproduktion på Europa Foley kan gå till och vad som skiljer sig med trampet som beskrivs i The foley grail.
De största skillnaderna är hur studion är uppbyggd och hur teamet jobbar med trampet till en filmproduktion. Dessutom tar reflektionen upp ett liknande fenomen som jag har upplevt under mitt arbete på Europa Foley och som även författaren Ament beskriver i The foley grail.

Ämnesord / Subject: Mathematics\Probability and Statistics

Nyckelord / Keywords: Ljud, Tramp, Film

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kca8n
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/29/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Daniel Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: houn-8kca8n.pdf (7945 kB, öppnas i nytt fönster)