Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Thomas Brindefalk Knutsson , pp. 48. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Thomas Brindefalk Knutsson
t.brindefalk@gmail.com
Titel / Title: Kanske de tror att vi var vanliga - En studie om integration vid en svensk gymnasieskola
Abstrakt Abstract:

Uppsatsen handlar om ett projekt som ägde rum på en gymnasieskola i södra Sverige. Projektet syftade till att låta elever, från olika kulturella bakgrunder, lära känna varandra genom intervjuer. Fyra klasser med totalt 38 elever blev givna uppgiften att skriva ett personporträtt om den de intervjuade. Detta gav studenterna möjligheten att lära känna varandra, samtidigt som de fick veta mer om respektive elevs kulturella bakgrund.

Min del i detta projekt var att utvärdera resultatet genom att intervjua elever och lärare, för att se vad de tyckte om projektet. Frågan väcktes om hur eleverna upplevde att intervjua en annan elev och vad de tyckte om det de lärde sig om sin intervjukamrat. Här ville jag utröna om eleverna fick en ökad förståelse för varandras kulturella bakgrund.

Som teoretisk bakgrund har Anthony Giddens teorier om integration använts. Även Masoud Kalami och Nihad Bunars rapporter om integration har tjänat som en värdefull källa till information om integrationspolitiken i Sverige.

Metoderna som använts i uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer, så att en möjlighet till diskussion och nya frågor skulle uppstå.

Resultatet med den åtföljande analysen pekar på några intressanta aspekter om hur studenter från skilda kulturella bakgrunder kan lära mer om varandra och hur unga människor upplever att vara nya i ett land.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Integration, Gymnasieungdomar, Individuella programmet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Albinsson
gunilla.albinsson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00