Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mariquita Klementsson; Jessica Persson 2004:06, pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Mariquita Klementsson, Jessica Persson
Titel / Title: Att uppleva livskvalité i livets slutskede
Översatt titel / Translated title: To experience quality of life amoung the dying
Abstrakt Abstract:

En vanlig vårdform i livets slutskede är i form av öppenvård i hemmet vilket beskrivs i föreliggande arbete. Syftet var ”Att belysa vad det kan innebära att vara svårt sjuk i livets slutskede”. Resultatet redovisa utifrån följande teman: en ny innebörd i livet, tillbaka blick på det livet som har varit och hitta mening i livet under skuggan av döden och att leva i nuet med livskvalitet i tillvaron. Tillvaron för den svårt sjuka kan ha mening och ett lidande kan ha värdighet. Vidare framkom att både integritet och livskvalitet bibehållas och upplevas av den svårt sjuka i livets slutskede. Resultatet visade också att en svårt sjuk person upplever tiden i nuet. Tiden hänger samman med tiden som var, tiden som pågår och med tiden som framtid när livet ska avslutas. Slutsatsen var att människa kan finna mening med livet även när han eller hon är svårt sjuk. Livskvalité är möjligt även om människor befinner sig i livets slutskede.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Livskvalitet, livets slutskede, vårdlidande, mening med livet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Annika Larsson-Mauleon
annika.larsson-mauleon@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: livskvallitet.pdf (1341 kB, öppnas i nytt fönster)