Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristian Sulasalmi; Olof Olsson , pp. 23. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Kristian Sulasalmi, Olof Olsson
(savve@savve.se, borsna@gmail.com
Titel / Title: MoPho -enkla lösningar för SMS och MMS
Översatt titel / Translated title: MoPho simple solutions for SMS and MMS
Abstrakt Abstract:

Our project is divided into two parts, one production and written report. The main focus was the production part, were we used PHP to create simple solution for handling SMS and MMS with direct communication with the mobile operator server. We communicate with sockets and can handle CIMD2 and MM7 protocol. To get our components easy to use we have created two classes to handle SMS and MMS. To demonstrate our technical platform we created a website were you can create an account. With the account you can send pictures and other files via MMS and publish them for all to see or you can keep them private. The written report focused on describing the MMS technique there by getting a good overview.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Vår produktion består av två moment, en produktions del och en skriftlig del. Tyngden ligger på vår produktion där vi med verktyget PHP skapat enkla lösningar för att hantera SMS och MMS direkt mot operatörernas servrar. Vi kommunicerar via sockets och kan hantera protokollen CIMD2 och MM7, för att användaren skall kunna använda vår teknik på ett så enkelt sätt som möjligt har vi skapat två klasser som på ett simpelt sätt skall kunna ta emot och skicka data. För att demonstrera vår tekniska produkt har vi skapat en webbsida där man kan skaffa sig ett eget konto. Med detta konto kan man skicka bilder och andra filer via MMS till webbsidan för att sedan publicera dem för allmänheten eller behålla dem som privata bilder/filer. Vår skriftliga del gick ut på att beskriva hur MMS tekniken fungerar och på så sätt få ett bättre grepp om teknikerna.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Telekommunikation - Telecommunications
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: MMS, SMS, MM7, CIMD2, SMPP, PHP, CSS, XHTML, SOAP, XML, SMIL, MIME

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Mattias Schertell
mattias.schertell@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Vodafone, Tele2/Comviq, Telia, cellsynt
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Olof Olsson (borsna@gmail.com) 070-4767308
Kristian Sulasalmi (savve@savve.se)070-9150870

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mopho.pdf (267 kB, öppnas i nytt fönster)