Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Göran Svanhall; Pär Truedsson; Erik Ponnert , pp. 29. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Göran Svanhall, Pär Truedsson, Erik Ponnert
is99gsv@student.bth.se, is99ptr@student.bth.se, is99epo@student.bth.se
Titel / Title: Datalagring - Ett växande problem?
Översatt titel / Translated title: Datastorage - A growing problem?
Abstrakt Abstract:

Title:
Information storage - A growing problem?

Authors:
Göran Svanhall
Pär Truedsson
Erik Ponnert

Tutor:
Bengt Carlsson

Problem:
Every day companies, regardless of size, produces new information that needs to be stored. In the information society of today, the characteristics of the information changes both in size and complexity. This results in higher demands on which storage solution that suits the company and their field of business. New and more innovating storage solutions enters the market, but are they necessary to smaller companies of development active in the IT society?

Questions to Answer:
Is data storage a growing problem for companies of development active in the IT society?

How do traditional storage solutions manage the information growth of today?
How urgent is the need of a new storage solution?
Which features are prioritized in the future storage solution?

Method:
By performing a quantitative survey we delivered an inquiry to several companies, which answers will help us answering our above mentioned questions.

Conclusion:
The consulted companies experience no growing problems what so ever regarding their existing storage solution.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Titel:
Datalagring - Ett växande problem?

Författare:
Göran Svanhall
Pär Truedsson
Erik Ponnert

Examinator:
Bengt Carlsson

Problemområde:
Varje dag framställer företag, stora som små, ny data som skall lagras och i dagens IT-samhälle växer komplexiteten och mängden data konstant. Några av de faktorer som till stor del påverkar denna utveckling är marknadens förväntningar på att företagen skall vara online dygnet runt, ha snabba accesstider och ha en god säkerhet. Informationen har ändrat skepnad i det avseendet att förekomsten av ljud, bild och video inte längre hör till ovanligheterna, vilket resulterar i allt större filer som sedan skall lagras. En ytterligare faktor som bidrar till ökade datamängden är företagens förståelse för hur gammal information, såsom källkod, dokument etc. kan vara av stor betydelse i framtiden. Detta i sin tur ställer högre krav på vilken lagringslösning som tillämpas i verksamheten. Nya innovativa datalagringslösningar gör sitt intåg, men är dessa verkligen nödvändiga för dagens utvecklingsföretag inom IT-sektorn?

Frågeställning:
Är datalagring ett växande problem hos utvecklingsföretag i IT-branschen?

Hur klarar traditionella datalagringslösningar av dagens informationsmängd?
Hur akut är problemet/behovet av en ny lagringslösning?
Vilka egenskaper prioriteras vid valet av en framtida lagringslösning?

Metod:
Vi har tillämpat en kvantitativ undersökning i form av en enkät som skickas till ett flertal företag. Deras svar utgör grunden till besvarandet av ovan nämnda frågeställning.

Slutsats:
Vi kan konstatera att det inte föreligger något växande problem vad gäller våra tillfrågade företag och deras datalagringslösning.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Datalagring, Datalagringslösningar, Lagringslösningar, SAN, NAS, DAS, RAID, Ökad informationsmängd, Datamängdsökning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Daniel Häggander
daniel.haggander@bth.se
Examinator / Examiner: Bengt Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Göran Svanhall
0709275506
Pär Truedsson
0705646486
Erik Ponnert
0703682335

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete2002_ponnert_svanhall_truedsson.pdf (1612 kB, öppnas i nytt fönster)